Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Princ Valiant nije mogao naći običnu curku da mu bude žena. Naravno, tražio je neku plemenitog porijekla, i na kraju ju je našao u kraljici Aleti. Čega je to kraljica Valijantova bolja polovica?

MAGLOVITA OSTRVA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)