Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Prve ljetne Olimpijske igre na kojima će nastupiti Hrvatska, bile su one u Barceloni 1992. godine, i naš je Olimpijski odbor bio suočen sa dilemom tko će nositi hrvatsku zastavu na otvaranju. Na kraju je izbor bio pravi, jer je nositelj i osvojio odličje. Kako se zvao sportaš koji je nosio zastavu na otvaranju te 1992. godine?

GORAN IVANIŠEVIĆ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)