Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Prvi se put pojavio 1950., u serijalu o Peanutsima. Pas je koji spava na krovu kućice i ima, bez obzira što ne govori, komentar na sve što se događa oko njega. Naravno, riječ je o Snoopyu. Koje je pasmine Snoopy?

BIGL

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)