Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

PT 109 je bio torpedni čamac američke vojske koji je potopljen 1942. godine od strane Japanaca. Bio bi samo jedan od mnogih da mu posljednji kapetan nije globalno poznata osoba. Kako se on zvao?

JFK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)