Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pustinjski planet Arrakis najbitniji je u carstvu, zbog proizvodnje Začina, vitalnog za putovanje svemirom. Ako na planet naguramo još džinovske pješčane crve i Muad’Diba, dobijamo kombinaciju karakterističnu za samo jedan roman, kasnije ekraniziran u sjajnom Lynchovom filmu iz 1984.. O kojem je romanu/filmu riječ?

DINA (DUNE)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)