Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Riječ je o predmetu bez kojeg niste mogli zamisliti školu nekad, a sada polako gubi primat, i samo je pitanje kad će završiti u ropotarnici povijesti. Svima koji su ga čuli, ostati će u pamćenju škripavojezivi zvuk od kojeg se ježe dlake na koži, kad bi ste ovim predmetom pogrešno povukli po ploči. O čemu je riječ?

KREDA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)