Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Riječ robot danas je uobičajena riječ, i uglavnom je ista u svim jezicima svijeta. Koji književnik prvi koristi ovaj izraz, te na kojem jeziku?

KAREL ČAPEK I ČEŠKI JEZIK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)