Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Rijetko kad se uz jednu osobu vežu dva legendarna mača. A to se upravo desilo sa osobom čije ime tražimo kao odgovor u ovom pitanju. Mačevi su Tizona i La Colada, a on je Rodrigo Diaz, legendarni španjolski vojskovođa u borbama protiv muslimanskih Maura. Koji je Rodrigov nadimak, po kjojem je ostao zapamćen u povijesti?

EL CID

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)