Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Rimmerworld je planet na kojem je nesretnim slučajem završio Rimmer, te ga napučio svojim klonovima, pokušavajući stvoriti djevojku. Ako su ostali u posadi, uz Rimmera, Lister, Cat i robot Kryten, o kojem svemirskom brodu je riječ?

CRVENI PATULJAK (RED DWARF)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)