Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Rođen u Sevilli, 1599. ovaj španjolski majstor, postaje dvorski slikar na dvoru španjolskog kralja Filipa IV. Najvažniji je portretist baroka, i slikar scena od povijesnog i kulturnog značaja. O kome govorimo?

(DIEGO RODRIGUEZ DE SILVA Y) VELAZQUEZ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)