Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Rummer Willis|

Rummer Willis nikad ne bi bila u ovom kvizu da joj nije bilo slavnih roditelja. Ne bi se ona leba najela od svoje glume da nisu pomagali tata i mama. Taju je lako naslutiti po prezimenu. Tko je, imenom i prezimenom, majka Rummerina?

DEMI MOORE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)