Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

S kojim stripovskim superjunakom iz Marvelove produkcije naziv dijeli jedna od pjesama na albumu “Paranoid” grupe Black Sabbath?

Iron Man

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)