Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Sa dolaskom u Novi Svijet, Španjolci, gonjeni neutaživom žeđi za zlatom, u kratkom periodu uništavaju dva velika carstva. Astečko i carstvo Inka. Kako su se zvali posljednji carevi ovih američkih država?

MONTEZUMA II I ATAHUALPA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)