Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Brazil| |Nogomet| |Santos|

Santos je jedan od najvećih nogometnih klubova na svijetu. Gostujući dres mu se sastoji od okomitih pruga u dvije boje. Koje se to boje nalaze na ovom dresu?

Crna i bijela

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)