Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Sedamdesete prošlog stoljeća bile su zlatno doba western trakavica. Jedna od njih je i Mala kuća u … . Koja riječ nedostaje da bi se kompletiralo ime dugogodišnje serije?

Preriji

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)