Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Sisačku rafineriju osnovala je obitelj Mayer Marić. Za strateškog patrnera su uzeli jednu svjetski poznatu naftnu kompaniju. Koju?

Shell

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)