Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Sarajevo| |Zabranjeno pušenje|

Sjajni sarajevski bend, Zabranjeno Pušenje, u pjesmama često koristi izraze iz lokalnog dijalekta koji se snažno oslanjaju na tursku tradiciju. Jedna od takvih fraza je iz pjesme Stanje šoka, a glasi otprilike: zbog tebe sam kasnio daidži na dženazu…. Ako bi je htjeli prevesti na hrvatski, na što je i kome kasnio?

SPROVOD I UJAK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)