Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Slavni španjolski nadrealistički slikar Salvador Dali 1931. godine naslikao je Mekane satove, jednu od svojih najpoznatijih slika. Kad je upitan da li ova slika predstavlja Teoriju relativnosti, njegov odgovor je bio da satovi, ustvari, predstavljju camembert koji se topi na suncu. Koji je drugo, i prihvaćenije ime ove slike?

POSTOJANOST PAMĆENJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)