Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Slovačka je imala svog Antu Pavelića. Riječ je o svećeniku i političaru koji je vladao Slovačkom od 1938. do kraja Drugog svjetskog rata i koji je na Hitlerov nagovor proglasio Prvu Slovačku Republiku, u to vrijeme zvanu i Nezavisna Država Slovačka. Kako se on zvao?

Jozef Tiso

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)