Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Smädný Mních, Topvar, Luxor, Svätý Florián i Zlatý Bažant su imena jednog slovačkog proizvoda. Kojeg to?

Pivo

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)