Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Smatra je se najboljom pjevačicom gospela u povijesti, rođena je u u New Orleansu 1911., a preminula je u Evergreen Parku 1972. godine. Kako se zove ova pjevačica ako se zna da je 1971. godine primila nagradu Grammy za životno djelo?

Mahalia Jackson

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)