Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Smrt Bruce leeja, koji nas je napustio u 32. godi života, se i dan danas smatra misterijem. Ali da bi bilo još gore, nešto će se slično desiti i njegovom sinu Brandonu, koji nesretno pogiba na snimanju filma, kad je umjesto ćoraka u oružju završila bojevo streljivo. Na snimanju kojeg filma se to desilo?

VRANA (THE CROW)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)