Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Hokej na ledu| |NHL|

Sportski novinari rado izmišljaju nadimke vrhunskim sportašima. Iznimka nisu ni novinari koji prate NHL. Koju dvojicu igrača su, punim imenom i prezimenom, nazivali Dominator i Super Mario?

DOMINIK HAŠEK I MARIO LEMIUX

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)