Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Stalno se zanemaruje da Turska obuhvaća i popriličan komad Europe. Na njenom krajnjem zapadu nalazi se pokrajina na teritoriju Istočne Trakije. Ime pokrajine se podudara sa imenom njenog glavnog grada, koji je, kroz povijest, često mijenjao ime. Osnovan je kao Hadrianopol, a kod nas je poznat po imenu Drinopolje. Kako se danas naziva ovaj grad?

EDIRNE (JEDRENE)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)