Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Starom jezgrom Zadra dominira katedrala Svete Stošije. Međutim, nedaleko od nje, nalazi se i biser predromaničke sakralne arhitekture. Koji svetac je zaštitnik ove predivne crkve?

SVETI DONAT

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)