Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Muppet Show|

Što sam stariji sve su mi jasnija dva televizijska lika iz moje mladosti, i imam dojam da sam im sve sličniji. Riječ je o dva stara cinična gunđala sa balkona u sjajnoj lutkarskoj seriji Muppet Show. Kako se zovu njih dvojica?

STATLER I WALDORF

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)