Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Norveška| |Vikinzi|

Što se tiče suludih plovljenja po morima, Norvežani su uvijek prvi u redu. Tako je još od vikinga, a tradiciju nije htio srušiti ni Thor Heyerdahl, kada se na drvenoj splavi odlučio preploviti Tihi Ocean. Od kojeg su lakog drveta izgradili Kon – Tiki splav?

BALZAMOVINA (BALZA)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)