Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Strip je uvijek pratio aktualna politička zbivanja. Tako se desilo da su događanja na ovim prostorima devedesetih, ponukala belgijskog strip autora Hermanna, na stvaranje albuma koji će biti oštra kritika svjetske politike prema ratu u Bosni. U naslovu strip albuma su dvije riječi. Druga je argentinski ples tango, a prva riječ je ime jednog europskog glavnog grada. Kojeg?

SARAJEVO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)