Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Sunce, ili sunčeva korona neprestano emitira, u svim pravcima oko sebe, plazmu vrlo male gustoće, i to u obliku struje električno nabijenih čestica, najčešće protona i elektrona. Kojim imenom nazivamo ovu kontinuiranu struju čestica koje dolaze sa Sunca?

SOLARNI VJETAR

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)