Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Svijet horor filmova neće više biti isti, nakon što je na drugi svijet otišao plašiti sve mrtvo, jedan od najvećih režisera ovoga žanra. Riječ je, između ostalih filmova, o autoru Strave u ulici brijestova i Vriska. Kako se on zove?

WES CRAVEN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)