Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Svima su poznata imena glavnih protagonista Mućki, Della i Rodneya Trottera. Međutim da li itko od vas zna prvo ime, ili bar nadimak, trećeg člana kućanstva Trotterovih, njihovog djeda, te ime njihove majke?

EDWARD (TED) KITCHENER TROTTER i JOAN TROTTER

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)