Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Tarzan, čovjek iz džungle, nije nađen u kupusu. Bez obzira što je odgojen od majmunske mame i tate, imao je i ljudske roditelje. I to plemenitog porijekla. Koje je ljudsko Tarzanovo prezime?

GREYSTOKE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)