Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Tijekom Hladnog rata u mnogim istočnoeuropskim državama bile su na vlasti strahovlade. Najpoznatija je ona rumunjska sa Nicolaeom Causescuom na čelu. Kako se zvala tajna policija kojom je Causescu držao pod kontrolom Rumunjsku?

SECURITATE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)