Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Tijekom Prvog svjetskog rata, Turci su, zbog straha od njihove moguće podrške Rusima, gotovo uništili jedan narod na istoku svoje države. Bilo ih je 2,5 miliona, a u, kako taj događaj danas gled cijeli svijet, genocidu, je stradalo 1,5 milion pripadnika te nacije. Nakon rata, ostali su se razbježali po svijetu. O kojoj je narodu riječ?

ARMENI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)