Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Tražimo ime engleske grofovije smještene na jugozapadnom dijelu zemlje. Glavni grad je Exeter, a najveći grad je pak Plymouth. Ipak glavno obilježje ove grofovije su ruralna naselja, te niska gustoća naseljenosti, barem za engleske standarde. Koje je ime ove grofovije?

DEVON

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)