Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Tražimo ime koje djele dva poznata Hrvata. Prvi je malo manje poznati sportski komentator Ozmec, a drugi se vozio na raketi kroz Čikago i zamišljao život u ritmu muzike za ples. Kako se zovu ova dvojica?

JURA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)