Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U 541/2. g. velika pandemija zahvaća Bizantsko Carstvo, a potom i ostatak znanog svijeta. Povjesničari danas smatraju da je to bila prva pandemija bubonske kuge. Oni također ovu kugu nazivaju po vladaru koji je vladao u tome razdoblju a koji se bio i zarazio, ali je bio među rijetkima koji su je i preboljeli. Kako se on zove?

Justinijan

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)