Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U današnjem svijetu konstantno se postavlja pitanje eutanazije bolesnika bez nade u oporavak. Neki od njih prekinuli bi patnju, i traže pravo da to i učine uz medicinsku pomoć. Međutim, većina država u svijetu kazneno tereti sve one koji bi pomagali pri takvim postupcima. Daleko najpoznatiji liječnik koji se bavio takvim postupcima je američki liječnik kojeg su američki mediji prigodno nazvali dr. Smrt. Kako se zvao ovaj doktor?

JACK KEVORKIAN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)