Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U davno doba nedjeljnih matineja, i prije nego što smo se upoznali sa pravim bajama iz žanra, svi smo znali od kud dolaze najbolji majstori kung fua. Riječ je o učenicima iz jednog hrama. Kojeg?

SHAO LIN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)