Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U drugoj polovici dvadesetog stoljeća pustolovni duh našeg Jadrana najviše se pokazao u likovima dvojice hrvatskih jedriličara i pustolova. I jedan i drugi su oplovili svijet na sportskim jedrilicama, prvi na Besi a drugi na HIRu 3. Kako se zovu ova dvojica?

JOŽA HORVAT I MLADEN ŠUTEJ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)