Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U grčkoj mitologiji opisuju ih kao ptice sa ženskim licima. Duhovi su vjetra, a smatraju se pljačkašicama i otimačicama, posebice hrane. U mitologiji sa njima problema ima Eneida, ali glavna priča s njima je priča o Fineju, kojeg Zeus po kazni, smješta na otok sa hranom, ali kad god ju primi, one mu je otimaju iz ruku. Tko su ove ptičurde?

HARPIJE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)