Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U humorističnoj seriji Alo Alo, pojavljuje se francuski žanda, koji je, ustvari, engleski tajni agent, sa očajnim znanjem francuskog. Pomaže Pokretu otpora, a svaki put kad bi ušao u Renneov kafić, pozdravio bi sa: Dobar jutar! . Kako se on zove u seriji?

OFFICER CRABTREE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)