Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U klasičnoj glazbi, jedna od glavnih odrednica je tempo, ili brzina izvođenja kakvoga glazbenog komada. Najčešće se označava talijanskim nazivima. Koja je, na talijanskom, oznaka za opušteni, umjereno brzi, a koja za brzi, radosni tempo?

ANDANTE I ALLEGRO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)