Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U kojem je gradu smještena glavna tvornica i sjedište autokompanije koja se zove Peugeot?

Sochaux

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)