Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U kojoj državi su održane prve azijske zimske olimpijske igre?

JAPAN (1972. Saporo)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)