Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U komediji Maska, Jim Carrey ima sjajnog pomagača i ljubimca Mila. Koje je Milo pasmine?

JACK RUSSELL TERIER

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)