Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U Milanu je čitav niz sjajnih građevina, ali nijedna nije ni do koljena Milanskoj katedrali. Izgradnja je započela 1386. godine, a konačno je završena gotovo šest stoljeća kasnije. Katedrala je posvećena Svetoj Mariji, ali u gradu, pa i šire, ovo zdanje nazivaju jednostavnim nadimkom. Kojim?

DUOMO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)