Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U najboljem svemirskom brodu ikad izgrađenom, Crvenom Patuljku, jedan od suludih članova posade je Arnold Rimmer. Njega je stvorio kompjuter Holly, kako bi koliko toliko držao pod kontrolom Dave Listera. Koje slovo na čelu, većinu epizoda nosi Rimmer?

H

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)