Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U najpodcijenjenijem djelu serijala Zvjezdanih staza, Deep Space 9, ova svemirska postaja se nalazi pored jednog planeta. U pitanju je planet koji se uspio osloboditi kardasijske okupacije, a postaja Deep Space 9 bit će duboko involvirana u sve aspekte planeta do daljnjeg. Kako se zove ovaj planet?

BAJOR

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)