Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U nekada glavnim perjanicama hrvatskog tiska, Vijesniku i Večernjem listu, na zadnjoj stranici izlaze legendarne karikature. U Večernjem je njen autor Ico Voljevica, dok je u Vijesniku glavni lik karikature Pero. Kako se zove lik kojeg je stvarao Voljevica, a kako pak autor legendarnog Pere?

GRGA I OTO REISINGER

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)